Διοικητικό Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Γραφείο
Διαμαντή Μαρία 2310 998559 407
Μητροκανέλος Κωνσταντίνος 2310 997633 406
Πασπαλτσής Ιωάννης 2310 997646 304B
Πετκάρης Γεώργιος 2310 997633 406
Συμεωνίδου Κωνσταντία 2310 997613 406
Χατζόγλου Μαίρη 2310 997623 406