Προκηρύξεις-Εκλογές Μελών ΔΕΠ

21/09/2018 - 16:44 Συνεδρίαση Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακευτική Ανάλυση»
13/07/2018 - 17:54 Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος για την πλήρωση μιας θέσης Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακευτική Ανάλυση»
30/05/2018 - 12:46 Υποψηφιότητες για εκλογές Δ/ντών Τομέων του Τμήματος - 2018
04/05/2018 - 15:34 Προκηρύξεις για τις εκλογές των Δ/ντών Τομέων του Τμήματος
04/05/2018 - 15:13 Προκήρυξη νέας θέσης ΔΕΠ στην "Φαρμακευτική Ανάλυση"
30/03/2018 - 15:23 Εκλογή μέλους ΔΕΠ στην "Μοριακή Φαρμακολογία- Φαρμακογονιδιωματική
14/02/2018 - 11:42 Ορισμός Νέας Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ - ΦΑΡΜΑΚΟΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ»
07/02/2018 - 13:54 Επανάληψη συνεδρίασης του εκλεκτορικού σώματος για τον ορισμό τριμελούς εισηγητικής επιτροπής, λόγω έλλειψης απαρτίας κατά την πρώτη συνεδρίαση (7-2-2018)
31/01/2018 - 15:16 Εκ νέου ορισμός μελών εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Φαρμακολογία- Φαρμακογονιδιωματική»
26/01/2018 - 12:31 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΙΔΟΧ

Σελίδες