Προκηρύξεις-Εκλογές Μελών ΔΕΠ

30/11/2017 - 11:17 Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την πλήρωση μιας θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «ΜΟΡΙΑΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ - ΦΑΡΜΑΚΟΓΟΝΙΔΙΩΜΑΤΙΚΗ»
16/11/2017 - 12:37 Πρόσκληση συνεδρίασης εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Φαρμακολογία- Φαρμακογονιδιωματική»
08/11/2017 - 13:23 Ορισμός μελών εκλεκτορικού σώματος για την πλήρωση μιας θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Μοριακή Φαρμακολογία- Φαρμακογονιδιωματική»
07/11/2017 - 13:48 Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για τη θέση Διευθυντή του Τομέα Φαρμακογνωσίας-Φαρμακολογίας-2017
07/11/2017 - 13:47 Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για τη θέση Διευθυντή του Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας-2017
07/11/2017 - 13:46 Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για τη θέση Διευθυντή του Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας-2017
23/10/2017 - 17:08 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΕΥ
16/10/2017 - 14:59 ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
02/10/2017 - 09:59 ΕΔΒΜ45: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 2017
08/09/2017 - 16:07 ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

Σελίδες