ΕΤΕΠ (Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό)

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Γραφείο
Βιάρου-Σίσκου Χρυσάνθη 2310 997645 306Α
Γωνιάδου Σοφία - συνταξιοδοτήθηκε 10.2013
Πασπαλτσής Ιωάννης 2310 997646 304Β