Συνεδριάσεις Οργάνων Τμήματος

30/11/2017 - 12:39 Εκπροσώπηση μελών ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ στα συλλογικά όργανα του Τμήματος-2017
24/11/2017 - 14:38 Εκπροσώπηση φοιτητών στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ-2017
23/11/2017 - 15:44 ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ ΣΕΥ
23/11/2017 - 15:41 ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΕΔΙΠ & ΕΤΕΠ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
22/11/2017 - 15:05 Ορισμός εφορευτικών επιτροπών για εκλογές μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ-2017
16/11/2017 - 14:34 Εκλογές ανάδειξης εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Γενική Συνέλευση του οικείου Τομέα του Τμήματος Φαρμακευτικής
16/11/2017 - 14:31 Εκλογές ανάδειξης εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Φαρμακευτικής
16/11/2017 - 14:30 Εκλογές ανάδειξης εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Φαρμακευτικής
20/10/2017 - 13:59 Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής Α. Παπανικολάου 2017
07/09/2017 - 16:01 ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Σελίδες