Πρακτική άσκηση φοιτητών (έναρξη 01.01.2018 ή 01.02.2018) - Προσοχή, αφορά και τους φοιτητές του 8ου εξαμήνου

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές (συμπεριλαμβάνονται και οι φοιτητές του 8ου εξαμήνου) πρόκειται να πραγματοποιήσουν τρίμηνο της πρακτικής άσκησης τις παρακάτω ημερομηνίες:

από 01-01-2018 έως 31-03-2018 και

από 01-02-2018 έως 30-04-2018

να συμπληρώσουν τα επισυναπτόμενα έντυπα (αίτηση, απογραφικό δελτίο και υπεύθυνη δήλωση) και να τα υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην Γραμματεία του Τμήματος (info@pharm.auth.gr) και στη συνέχεια να προσέλθουν στη Γραμματεία για να τα υπογράψουν και να παραλάβουν τις βεβαιώσεις για τη Δ/νση Υγιεινής και τον φορέα που θα ασκηθούν, από Δευτέρα 13 Νοεμβρίου έως την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017.

Προσοχή:

  1. εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές
  1. Ισχύει κανονισμός πρακτικής άσκησης που επισυνάπτεται
  1. Τα παραπάνω δεν ισχύουν για όσους κάνουν την πρακτική άσκηση μέσω ΔΑΣΤΑ