Πρόγραμμα εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2018 - Ανακοινοποίηση στο ορθό