ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η/Υ INTERNET - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Η/Υ INTERNET - ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
 
Ανακοινώνονται οι παρακάτω αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα του μαθήματος:
 
- Το τακτικό μάθημα Παρασκευής 22/12 12.00-14.00 θα διαρκέσει μια ώρα παραπάνω δηλαδή 12.00-15.00.
- Το τακτικό μάθημα Παρασκευής 12/1 12.00-14.00 μεταφέρεται την Δευτέρα 8/1 13.00-15.00, λόγω της έναρξης της εξεταστικής περιόδου.
- Θα γίνει τρίωρο μάθημα αναπλήρωσης την Τρίτη 9/1 12.00-15.00 
ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ