Προκήρυξη για την χορήγηση Ανταποδοτικών Υποτροφιών σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές-φοιτήτριες για το ακαδ. έτος 2017-18 (Προθεσμίες-Δικαιολογητικά)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος Φαρμακευτικής και ώρες 10.00' -12.00' μέχρι και την Τρίτη 9-1-2018.

Περισσότερες πληροφορίες και η προκήρυξη των υποτροφιών βρίσκονται στο παρακάτω σύνημμένο αρχείο: