Προσκλήσεις Προμηθειών

01/02/2018 - 14:54 INTERNATIONAL STUDENT WEEK IN BELGRADE (ISWiB) 2018 – CALL FOR APPLICATIONS
15/07/2014 - 15:34 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Μοριακών Τεχνικών
15/07/2014 - 15:32 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κρυσταλλικής φαινόλης
15/07/2014 - 15:31 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Αναλωσίμων Μοριακών Τεχνικών-Αντιδραστηρίου
15/07/2014 - 15:29 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φιαλών υγραερίου
15/07/2014 - 14:07 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων
15/07/2014 - 14:01 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας εργαστηρίου
15/07/2014 - 07:04 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επισκευή Η/Υ
03/07/2014 - 17:32 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια – τοποθέτηση μύλων ασφαλείας και κλειδιών σε αίθουσα διδασκαλίας
03/07/2014 - 16:43 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκτύπωση δύο (2) αναρτημένων ανακοινώσεων

Σελίδες