Διοικητικό Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Γραφείο
Διαμαντή Μαρία 2310 998559 407
Μητροκανέλος Κωνσταντίνος 2310 997633 406
Πετκάρης Γεώργιος 2310 997633 406
Συμεωνίδου Κωνσταντία 2310 997613 406
Χατζόγλου Μαίρη 2310 997623 406