Συνέλευση

Η Συνέλευση του Τμήματος Φαρμακευτικής ΑΠΘ αποτελείται από τα ενεργά μέλη ΔΕΠ, έναν εκπρόσωπο του προσωπικού της κατηγορίας ΕΔΙΠ και έναν εκπρόσωπο του προσωπικού της κατηγορίας ΕΤΕΠ. Επίσης, στη Γενική Συνέλευση συμμετέχει ένας εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών και ένας εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών (Ν.4009/2011).

Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα
Βιζιριανάκης Ιωάννης Αναπληρωτής Καθηγητής
Δημόπουλος Βασίλης Καθηγητής
Ζαχαρής Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής
Καριώτη Αναστασία Επίκουρη Καθηγήτρια
Καχριμάνης Κυριάκος Αναπληρωτής Καθηγητής
Λάζαρη Διαμάντω Καθηγήτρια
Μαρκοπούλου Αικατερίνη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Μπαρμπαλέξης Παναγιώτης Επίκουρος Καθηγητής
Νικολακάκης Ιωάννης Καθηγητής
Νικολάου Ιωάννης Επίκουρος Καθηγητής
Ξανθόπουλος Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής
Παναγιωτίδης Χρήστος Καθηγητής
Παναγοπούλου-Καπλάνη Αθανασία Λέκτορας
Παπαγιαννοπούλου Διονυσία Επίκουρη Καθηγήτρια
Παπαδοπούλου Λευκοθέα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ποντίκη Ελένη Επίκουρη Καθηγήτρια
Ρέκκα Ελένη Καθηγήτρια
Σκλαβιάδης Θεόδωρος Καθηγητής
Φατούρος Δημήτριος Καθηγητής
Χατζηπαύλου-Λίτινα Δήμητρα Καθηγήτρια

Εκπρόσωποι ΕΔΙΠ

Τακτικό μέλος: Γαβαλάς Αντώνιος

Αναπληρωματικό μέλος: Πασπαλτσής Ιωάννης

Εκπρόσωποι ΕΤΕΠ

Τακτικό μέλος: Βιάρου Χρυσάνθη

Αναπληρωματικό μέλος: -

Εκπρόσωποι Προπτυχιακών Φοιτητών

Τακτικό μέλος: αναμένεται να οριστεί

Αναπληρωματικό μέλος: αναμένεται να οριστεί

Εκπρόσωποι Μεταπτυχιακών Φοιτητών

Τακτικό μέλος: αναμένεται να οριστεί

Αναπληρωματικό μέλος: αναμένεται να οριστεί