Επίκουροι Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Γραφείου Γραφείο
Ζαχαρής Κωνσταντίνος 2310 997663 206
Μπαρμπαλέξης Παναγιώτης 2310 997629 204
Νικολάου Ιωάννης 2310998670 404
Ξανθόπουλος Κωνσταντίνος 2310 997654 306
Παμπαλάκης Γεώργιος 2310 997638 306Α
Ποντίκη Ελένη 2310 997671 414B