Αναπληρωτές Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Γραφείου Γραφείο
Βιζιριανάκης Ιωάννης 2310997658 303
Καχριμάνης Κυριάκος 2310 997666 206
Λάζαρη Διαμάντω 2310 997617 317
Μαρκοπούλου Αικατερίνη 2310 997665 212
Νικολακάκης Ιωάννης 2310 997635 209Α
Παπαδοπούλου Λευκοθέα 2310997636 304