Αναπληρωτές Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Γραφείου Γραφείο
Βιζιριανάκης Ιωάννης 2310997658 303
Καριώτη Αναστασία 2310 990356 316
Μαρκοπούλου Αικατερίνη 2310 997665 212
Παπαγιαννοπούλου Διονυσία 2310 998680 423A
Παπαδοπούλου Λευκοθέα 2310997636 304