Αναπληρωτές Καθηγητές

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Γραφείου Γραφείο
Βιζιριανάκης Ιωάννης 2310997658 303
Καχριμάνης Κυριάκος 2310 997666 206
Μαρκοπούλου Αικατερίνη 2310 997665 212
Παπαδοπούλου Λευκοθέα 2310997636 304