Επιτροπές

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Φαρμακευτικής ορίζει τα μέλη των Επιτροπών του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Η σύσταση των μελών των Επιτροπών ανακοινώθηκε στην αριθμ. 568/16-09-2020 Συνέλευση του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και έχει ως εξής:       

 

A/A

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΟΝΟΜΑΤΑ

1

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών-ECTS και Εκπαιδευτικής Στρατηγικής

 

Κ. Καχριμάνης (Πρόεδρος)

Δ. Χατζηπαύλου-Λίτινα  

Δ. Λάζαρη

Χ. Παναγιωτίδης

΄Ενας Εκπρόσωπος Φοιτητών

Τμήμ. Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

2

Επιτροπή έκδοσης Οδηγού Σπουδών 

 

Ι. Νικολακάκης (Συντονιστής)

Κ. Ξανθόπουλος

Α. Γαβαλάς

3

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών για φοιτητικά θέματα

Όλα τα μέλη ΔΕΠ (σύμφωνα με την κατάσταση που έχει σταλεί με e-mail)

4

Υπεύθυνος (ECTS-Coordinator για το Πρόγραμμα ERASMUS MUNDUS)

 

Τακτικό Μέλος:

Ι. Νικολακάκης

Αναπληρωματικό Μέλος:

Α. Καριώτη

5

Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση-Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)

 

 

Δ. Χατζηπαύλου-Λίτινα (Πρόεδρος)

Χ. Παναγιωτίδης

Δ. Φατούρος

Α. Μαρκοπούλου

΄Ενας Εκπρόσωπος Φοιτητών

Τμήμ. Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

6

Επιτροπή σύνταξης, Ακαδημαϊκού Ωρολογίου Προγράμματος  (α-β κύκλου σπουδών)

Α. Μαρκοπούλου

Ε. Ποντίκη

7

Επιτροπή σύνταξης Προγράμματος Εξετάσεων  (α-β κύκλου σπουδών)

Ι. Νικολάου

Λ. Παπαδοπούλου

8

Εποπτεία και επιμέλεια ιστοσελίδας του Τμήματος

Κ. Καχριμάνης

Ι. Πασπαλτσής

9

Εκπρόσωποι στην Επιτροπή Ερευνών

 

Τακτικό Μέλος:

Δ. Χατζηπαύλου-Λίτινα

Αναπληρωματικό Μέλος:

Κ. Καχριμάνης

10

Επιτροπή οικονομικού προγραμματισμού, παρακολούθησης και απόδοσης δαπανών

Ι. Πασπαλτσής

Δ. Παπαγιαννοπούλου

Π. Μπαρμπαλέξης

Γ. Παμπαλάκης

11

Επόπτης Κτιριακών Εγκαταστάσεων

 

Ι. Βιζιριανάκης

12

Επιτροπή Διαχείρισης Εργαστηριακών Αποβλήτων

 

Α. Γαβαλάς

Κ. Ζαχαρής

Κ. Ξανθόπουλος

13

Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού

Κ. Καχριμάνης (Πρόεδρος)

Δ. Χατζηπαύλου-Λίτινα

Χ. Παναγιωτίδης

Ι. Νικολακάκης

 

14

Επιτροπή Επικοινωνίας και Προβολής του Τμήματος Φαρμακευτικής

Κ. Καχριμάνης (Πρόεδρος)

Δ. Χατζηπαύλου-Λίτινα

Ε. Ρέκκα

Θ. Σκλαβιάδης

Δ. Φατούρος

15

Επιτροπή Δεοντολογίας-Βιοηθικής

Κ. Καχριμάνης (Πρόεδρος)

Δ. Χατζηπαύλου-Λίτινα

Χ. Παναγιωτίδης

16

Σύμβουλος υποστήριξης φοιτητών                 Ευαίσθητων Κοινωνικών Ομάδων

Α. Παναγοπούλου