Επιτροπές

Η Πρόεδρος του Τμήματος Φαρμακευτικής ορίζει τα μέλη των Επιτροπών του Τμήματος για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. Η σύσταση των μελών των Επιτροπών ανακοινώθηκε στην αριθμ. 501/26-05-2017 Συνέλευση του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας και έχει ως εξής:

A/A

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΟΝΟΜΑΤΑ

1

 

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών-ECTS και Εκπαιδευτικής Στρατηγικής

 

Δ. Χατζηπαύλου-Λίτινα  

          (Πρόεδρος)

Κ. Καχριμάνης

Δ. Λάζαρη

Λ. Παπαδοπούλου

Χ. Παναγιωτίδης

΄Ενας Εκπρόσωπος Φοιτητών

Τμήμ. Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

2

Συντονιστική επιτροπή για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 

 

 

 

 

Δ/ντρια:

Δ. Χατζηπαύλου-Λίτινα

Μέλη:

Λ. Παπαδοπούλου

Ι. Νικολακάκης

Δ. Λάζαρη

Χ. Παναγιωτίδης

3

Επιτροπή έκδοσης Οδηγού Σπουδών 

 

Ι. Νικολακάκης (Συντονιστής)

Χρ. Γαβριέλη

Α. Γαβαλάς

4

Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι Σπουδών για φοιτητικά θέματα

Όλα τα μέλη ΔΕΠ (σύμφωνα με την κατάσταση που έχει σταλεί με e-mail)

5

Υπεύθυνος (ECTS-Coordinator για το Πρόγραμμα ERASMUS MUNDUS)

 

Τακτικό Μέλος:

Κ. Καχριμάνης

Αναπληρωματικό Μέλος:

Α. Μαρκοπούλου

6

Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση-Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)

 

 

Χ. Παναγιωτίδης (Πρόεδρος)

Αικ. Μαρκοπούλου

Δ. Λάζαρη

Λ. Παπαδοπούλου

΄Ενας Εκπρόσωπος Φοιτητών

Τμήμ. Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.

7

Επιτροπή σύνταξης, Ακαδημαϊκού Ωρολογίου Προγράμματος  (α-β κύκλου σπουδών)

Α. Μαρκοπούλου

Ι. Νικολακάκης

Ι. Νικολάου

8

Επιτροπή σύνταξης Προγράμματος Εξετάσεων  (α-β κύκλου σπουδών)

 

Ι. Νικολάου

Λ. Παπαδοπούλου

9

Εποπτεία και επιμέλεια ιστοσελίδας του Τμήματος

Χ. Παναγιωτίδης

Ι. Πασπαλτσής

10

Εκπρόσωποι στην Επιτροπή Ερευνών

 

Τακτικό Μέλος:

Δ. Χατζηπαύλου-Λίτινα

11

Επιτροπή οικονομικού προγραμματισμού, παρακολούθησης και απόδοσης δαπανών

Κ. Καχριμάνης

Μ. Λάζαρη

Δ. Παπαγιαννοπούλου

Ι. Πασπαλτσής

12

Επόπτης Κτιριακών Εγκαταστάσεων

 

Ε. Ρέκκα

13

Επιτροπή Διαχείρισης Εργαστηριακών Αποβλήτων

 

Α. Γαβαλάς

Κ. Καχριμάνης

Ι. Νικολάου

Λ. Παπαδοπούλου

Ι. Πασπαλτσής

14

Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού

Δ. Χατζηπαύλου-Λίτινα (Πρόεδρος)

Χ. Παναγιωτίδης

Β. Δημόπουλος

Ι. Νικολακάκης

 

15

Επιτροπή Επικοινωνίας και Προβολής του Τμήματος Φαρμακευτικής

Δ. Χατζηπαύλου-Λίτινα (Πρόεδρος)

Χ. Παναγιωτίδης

Ε. Ρέκκα

Θ. Σκλαβιάδης

Δ. Φατούρος

16

Επιτροπή Δεοντολογίας-Βιοηθικής

Δ. Χατζηπαύλου-Λίτινα (Πρόεδρος)

Χ. Παναγιωτίδης

Κ. Καχριμάνης

 

 

 

          Με τιμή