Μεταπτυχιακές Σπουδές: Ανάπτυξη Φαρμάκων, Διαγνωστική και Θεραπευτική

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. με τον γενικό τίτλο Ανάπτυξη Φαρμάκων, Διαγνωστική και Θεραπευτική, έχει σχεδιαστεί ώστε να έχει δύο ειδικεύσεις.

Προς το παρόν προσφέρεται μόνο η ειδίκευση «Ανάπτυξη και Αξιοποίηση Φυσικών Προϊόντων». Περισσότερες πληροφορίες, βλέπετε στα συνημμένα αρχεία.