Προκηρύξεις-Εκλογές Μελών ΔΕΠ

30/06/2020 - 14:20 Προκηρύξεις εκλογών Διευθυντών Τομέων - 2020
26/06/2020 - 10:22 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. με θητεία έως 31 Αυγούστου 2022
22/05/2020 - 18:08 Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. με θητεία έως 31 Αυγούστου 2022
26/03/2020 - 12:48 Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ με κωδικό ΑΠΕΛΛΑ APP15204_Φαρμακογνωσία
19/12/2019 - 12:02 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΑΜΙΣΘΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ. (ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ)
19/12/2019 - 10:57 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΑΜΙΣΘΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ. (ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ)
26/11/2019 - 14:17 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΑΜΙΣΘΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ. (ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ XHMEIA)
25/11/2019 - 12:45 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΑΜΙΣΘΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ. (ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ)
18/06/2019 - 11:00 Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την εκλογή Δ/ντή Τομέα Φαρμακογνωσίας-Φαρμακολογίας
18/06/2019 - 10:59 Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την εκλογή Δ/ντή Τομέα Φαρμακευτικής Χημείας

Σελίδες