Προκηρύξεις-Εκλογές Μελών ΔΕΠ

16/09/2021 - 15:32 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΑΜΙΣΘΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ Α.Π.Θ. (ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ) (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ)
08/06/2021 - 13:14 Σχετικά με την εκπροσώπηση φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψηφίων διδακτόρων) στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.
01/06/2021 - 15:13 Εκπροσώπηση φοιτητών (προπτυχιακών, μεταπτυχιακών, υποψηφίων διδακτόρων) στα συλλογικά όργανα του ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2021–2022.
24/05/2021 - 12:58 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΘ
24/05/2021 - 12:56 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ-ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΘ
24/05/2021 - 12:55 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΦΑΡΜ. ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΘ
05/02/2021 - 14:47 Ορισμός εκλεκτορικού σώματος μονιμοποίησης επίκουρου_ΑΡΡ19368
05/02/2021 - 14:13 Εκλεκτορικό Σώμα θέσης ΔΕΠ με κωδικό ΑΠΕΛΛΑ APP18278_Φαρμακευτική Τεχνολογία
20/01/2021 - 17:13 Εκλεκτορικό Σώμα μονιμοποίησης μέλους ΔΕΠ _Φαρμακευτική Τεχνολογία
20/01/2021 - 16:57 Εκλεκτορικό Σώμα μονιμοποίησης μέλους ΔΕΠ _Φαρμακοχημεία

Σελίδες