ΕΤΕΠ (Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό)

Ονοματεπώνυμο Τηλέφωνο Γραφείο
Βιάρου-Σίσκου Χρυσάνθη 2310 997645 319
Γωνιάδου Σοφία - συνταξιοδοτήθηκε 10.2013