Καριώτη Αναστασία

Βαθμίδα: 
Επίκουρη Καθηγήτρια
Τηλέφωνο Γραφείου: 
2310 990356
Φαξ: 
2310 997662
E-mail: 
akarioti@pharm.auth.gr
Γραφείο: 
316
Σύντομο Βιογραφικό: 
Τομέας: 
Φαρμακογνωσία-Φαρμακολογία