Δημόπουλος Βασίλης

Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τηλέφωνο Γραφείου: 
2310997626
Τηλέφωνο Εργαστηρίου: 
2310997659
Φαξ: 
2310997622
E-mail: 
vdem@pharm.auth.gr
Γραφείο: 
409Β
Σύντομο Βιογραφικό: 
Τομέας: 
Φαρμακευτική Χημεία