Ζαχαρής Κωνσταντίνος

Βαθμίδα: 
Επίκουρος Καθηγητής
Τηλέφωνο Γραφείου: 
2310 997663
Φαξ: 
2310 997652
E-mail: 
czacharis@pharm.auth.gr
Γραφείο: 
206
Σύντομο Βιογραφικό: 
Τομέας: 
Φαρμακευτική Τεχνολογία