Λάζαρη Διαμάντω

Βαθμίδα: 
Καθηγήτρια
Τηλέφωνο Γραφείου: 
2310 997617
Φαξ: 
2310 997662
E-mail: 
dlazari@pharm.auth.gr
Γραφείο: 
317
Σύντομο Βιογραφικό: 
Τομέας: 
Φαρμακογνωσία-Φαρμακολογία