Μαρκοπούλου Αικατερίνη

Βαθμίδα: 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τηλέφωνο Γραφείου: 
2310 997665
Τηλέφωνο Εργαστηρίου: 
2310 997667
Φαξ: 
2310 997652
E-mail: 
amarkopo@pharm.auth.gr
Γραφείο: 
212
Σύντομο Βιογραφικό: 
Τομέας: 
Φαρμακευτική Τεχνολογία