Παπαδοπούλου Λευκοθέα

Βαθμίδα: 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τηλέφωνο Γραφείου: 
2310997636
Φαξ: 
2310997674
E-mail: 
lefkotea@pharm.auth.gr
Γραφείο: 
304
Σύντομο Βιογραφικό: 
Τομέας: 
Φαρμακογνωσία-Φαρμακολογία