Φατούρος Δημήτριος

Βαθμίδα: 
Καθηγητής
Τηλέφωνο Γραφείου: 
2310 997653
Τηλέφωνο Εργαστηρίου: 
2310 997649
Φαξ: 
2310 997652
E-mail: 
dfatouro@pharm.auth.gr
Γραφείο: 
207
Σύντομο Βιογραφικό: 
Τομέας: 
Φαρμακευτική Τεχνολογία