Νικολάου Ιωάννης

Βαθμίδα: 
Επίκουρος Καθηγητής
Τηλέφωνο Γραφείου: 
2310998670
Φαξ: 
2310997622
E-mail: 
inikolao@pharm.auth.gr
Γραφείο: 
404
Τομέας: 
Φαρμακευτική Χημεία