Παναγοπούλου-Καπλάνη Αθανασία

Βαθμίδα: 
Λέκτορας
Τηλέφωνο Γραφείου: 
2310997628
Φαξ: 
2310997652
E-mail: 
pathanas@pharm.auth.gr
Γραφείο: 
207B
Σύντομο Βιογραφικό: 
Τομέας: 
Φαρμακευτική Τεχνολογία