Γενικά

09/07/2020 - 10:05 Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ως Οργάνου Διενέργειας των Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
06/07/2020 - 10:49 Προκήρυξη μίας (1) θέσης άμισθου υποψήφιου διδάκτορα, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο ερευνητικό πεδίο «Φαρμακευτική Τεχνολογία».
03/07/2020 - 14:31 Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμ. Φαρμακευτικής "Βιομηχανική Φαρμακευτική"
30/06/2020 - 17:07 Ανακοίνωση παρουσίασης Μεταπτ. Διπλ. Εργασίας
30/06/2020 - 14:29 Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας
26/06/2020 - 10:22 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. με θητεία έως 31 Αυγούστου 2022
22/06/2020 - 18:01 Εκλογές εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ ακ. έτους 2020-21
22/06/2020 - 11:05 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ.
15/06/2020 - 11:51 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΠΣ "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ"
03/06/2020 - 13:00 Προκήρυξη δύο (2) θέσεων άμισθων υποψηφίων διδακτόρων, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο ερευνητικό πεδίο «Φαρμακευτική Τεχνολογία».

Σελίδες