Μεταπτυχιακές Σπουδές: Βιομηχανική Φαρμακευτική

Η ιστοσελίδα βρίσκεται υπό επικαιροποίηση (12.09.2018).

 

Στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, διακεκριμένα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας του ΑΠΘ αλλά και καταξιωμένοι επιστήμονες από τη Φαρμακευτική Βιομηχανία και τον ΕΟΦ, οργάνωσαν και υποστηρίζουν ένα νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στο ΑΠΘ με τίτλο «Βιομηχανική Φαρμακευτική». Το πρόγραμμα υλοποιείται στο Τμήμα Φαρμακευτικής του ΑΠΘ και στοχεύει στην πλήρη επιμόρφωση και προετοιμασία των συμμετεχόντων μεταπτυχιακών φοιτητών για την μελλοντική τους ενασχόληση στη Φαρμακευτική Βιομηχανία. Τα μαθήματα, στο μεγαλύτερο μέρος τους με πρακτικές εφαρμογές, αλλά και με δυνατότητα άσκησης σε πραγματικές συνθήκες Φαρμακευτικής Βιομηχανίας, επικεντρώνονται σε θέματα Σχεδιασμού – Ανάπτυξης Φαρμάκων, Προκλινικής και Κλινικής Αξιολόγησης, Προμορφοποίησης - Μορφοποίησης, Τεχνολογίας, Ανάλυσης, Κοσμητολογίας και Ρυθμιστικού-κανονιστικού πλαισίου παρέχοντας στο εκπαιδευόμενο όλη την απαραίτητη τεχνογνωσία στο πεδίο του φαρμάκου. Με βάση την παρεχόμενη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, η «Βιομηχανική Φαρμακευτική» προσφέρει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες  στους σπουδαστές καθιστώντας τους ανταγωνιστικούς επιστήμονες για να εργασθούν στη Φαρμακευτική Βιομηχανία στους τομείς της Σύνθεσης, Παραγωγής, Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας & Ανάπτυξης Φαρμακευτικών Προϊόντων ή  να συνεχίσουν με εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στα αντίστοιχα ερευνητικά πεδία, είτε στην Ελλάδα είτε στο Εξωτερικό. 

Στόχος μας είναι να εκπαιδεύσουμε και να προετοιμάσουμε επιστήμονες καταρτισμένους και εξειδικευμένους για τον χώρο της Φαρμακευτικής Βιομηχανίας.

 

Επικοινωνία: msc-indpharm@pharm.auth.gr