Συνεδριάσεις Οργάνων Τμήματος

10/07/2020 - 12:15 Εκλογές - Κατάλογος υποψηφίων ΕΔΙΠ Φαρμακευτικής 2020
09/07/2020 - 10:05 Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ως Οργάνου Διενέργειας των Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
08/07/2020 - 16:41 Ορισμός εκλεκτορικού σώματος για θέση τακτικού καθηγητή Φαρμακογνωσία
07/07/2020 - 16:41 Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για Δ.Δ. (Κ. Κυρίτση 2020)
26/06/2020 - 10:22 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. με θητεία έως 31 Αυγούστου 2022
22/06/2020 - 18:01 Εκλογές εκπροσώπων μελών ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ ακ. έτους 2020-21
19/06/2020 - 19:32 Ορισμός επταμελών επιτροπών υπ. διδακτόρων Μηλώτου-Γαβριηλίδης
20/12/2019 - 17:50 Συγκρότηση 7μελών επιτροπών για υποψήφιους διδάκτορες - Δεκέμβριος 2019
19/11/2019 - 13:36 Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής για Δ.Δ. (Γ. Παπαγιουβάννης 2019)
08/11/2019 - 10:40 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΙΣ 11-11-2019

Σελίδες