Συνεδριάσεις Οργάνων Τμήματος

18/02/2021 - 12:04 Ορισμός Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής Δ.Δ. _Π. Τζιώνα
18/02/2021 - 12:01 Συνεδρίαση εκλεκτορικού σώματος μονιμοποίησης επίκουρου_ΑΡΡ19368
20/01/2021 - 17:13 Εκλεκτορικό Σώμα μονιμοποίησης μέλους ΔΕΠ _Φαρμακευτική Τεχνολογία
20/01/2021 - 16:57 Εκλεκτορικό Σώμα μονιμοποίησης μέλους ΔΕΠ _Φαρμακοχημεία
20/01/2021 - 16:36 Εκλεκτορικό Σώμα θέσης ΔΕΠ με κωδικό ΑΠΕΛΛΑ APP17842_Φαρμακογνωσία
02/10/2020 - 14:09 Ορισμός Εκλεκτορικού Σώματος για θέση ΔΕΠ στην «Μοριακή και Υπολογιστική Φαρμακοχημεία»
20/07/2020 - 14:46 Ορισμός εκλεκτορικού σώματος 1 θέση καθηγητή Φαρμακευτική Τεχνολολογία
10/07/2020 - 12:15 Εκλογές - Κατάλογος υποψηφίων ΕΔΙΠ Φαρμακευτικής 2020
09/07/2020 - 10:05 Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ως Οργάνου Διενέργειας των Εκλογών (Ο.Δ.Ε.), για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Φαρμακευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
08/07/2020 - 16:41 Ορισμός εκλεκτορικού σώματος για θέση τακτικού καθηγητή Φαρμακογνωσία

Σελίδες