Ύλη για τα μαθήματα της Πρακτικής Άσκησης 1 και 2

Η ύλη για το μάθημα Πρακτική άσκηση 1 βρίσκεται στον σύνδεσμο http://www.pharm.auth.gr/el/node/139

 

και για το μάθημα Πρακτική άσκηση 2 στον σύνδεσμο http://www.pharm.auth.gr/el/node/140.