Αίτηση ERASMUS - πιστοποιητικό γλωσσομάθειας

Οσοι φοιτητές ενδιαφέρονται να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα ERASMUS θα πρέπει να υποβάλλουν μόνο τα επίσημα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας όπως αυτά ορίζονται και αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας.
Βεβαιώσεις γλωσσομάθειας που παρέχονται από κέντρα εκμάθησης Ξένων γλωσσών δεν θα λαμβάνονται υπόψη και δεν θα συνεκτιμώνται στην αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων σύμφωνα με την απόφαση της ΓΣ του τμήματος αρ 495, 3-3-2017

Δήμητρα Χατζηπαύλου-Λίτινα,
Καθηγήτρια Τμήματος Φαρμακευτικής
Πρόεδρος Τμήματος Φαρμακευτικής