Εκλογή μέλους ΔΕΠ στην "Μοριακή Φαρμακολογία- Φαρμακογονιδιωματική