Υποψηφιότητες για εκλογές Δ/ντών Τομέων του Τμήματος - 2018