Μαθήματα που διδάσκονται στα Αγγλικά σε φοιτητές Erasmus -2019

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ στο πλαίσιο Erasmus που διδάσκονται στα Αγγλικά

Παναγοπούλου Αθανασία,

Λέκτορας

Συνταγοτεχνία, Φαρμακευτική Τεχνολογία

Μπαρμπαλέξης Παναγιώτης,

Επίκουρος Καθηγητής

Καλλυντικά

Φατούρος Δημήτριος,

Αναπληρωτής Καθηγητής

Φυσική Φαρμακευτική, Συνταγοτεχνία,

Φαρμακευτική Τεχνολογία, Καλλυντικά

Νικολάου Ιωάννης,

Επίκουρος Καθηγητής

Διπλωματική Εργασία

Δημόπουλος Βασίλειος,

Καθηγητής

Διπλωματική Εργασία

Παμπαλάκης Γεώργιος,

Επίκουρος Καθηγητής

 

Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία

Παναγιωτίδης Χρήστος,

Καθηγητής

Κυτταρική Βιολογία, Μοριακή Βιολογία,

Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία, Διπλωματική Εργασία

 

Λάζαρη Διαμάντω,

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Φαρμακογνωσία Ι,ΙΙ και ΙΙΙ

Καχριμάνης Κυριάκος,

Αναπληρωτής Καθηγητής

Φυσική Φαρμακευτική, Γενική Φαρμακευτική Τεχνολογία, Ειδική Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι,

Ειδική Φαρμακευτική Τεχνολογία ΙΙ, Βιοφαρμακευτική,

Διπλωματική Εργασία  

Νικολακάκης Ιωάννης,

Αναπληρωτής Καθηγητής

Γενική Φαρμακευτική Τεχνολογία,

Ειδική Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι,

Ειδική Φαρμακευτική Τεχνολογία ΙΙ, Βιοφαρμακευτική,

Διπλωματική Εργασία

 

 

 

 

Χατζηπαύλου Δήμητρα,

Καθηγήτρια

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Εργασία Βιβλιογραφική

Εργασία Πειραματική

Βιβλιογραφία  για γραπτές εξετάσεις

Εισαγωγή στις Φαρμακευτικές Επιστήμες

 

+

 

 

Aνόργανη Φαρμακευτική Χημεία

+

 

 

Φαρμακευτική Χημεία (Ορμόνες-Οργανομεταλλικά)

+

 

+

Οργανική Φαρμακευτική Χημεία ΙΙ

 

+

+

+

Οργανική Φαρμακευτική Χημεία ΙΙΙ

+

+

+

Στον Πίνακα δίνονται οι δυνατότητες επιλογής: