Προκήρυξη θέσης ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο την Φαρμακευτική Τεχνολογία

Στο συνημμένο θα βρείτε το ΦΕΚ προκήρυξης θέσης ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο "Φαρμακευτική Τεχνολογία".

Η βαθμίδα είναι αυτή του καθηγητή και ο κωδικός ΑΠΕΛΛΑ είναι APP11316. Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο "ΑΠΕΛΛΑ" (https://apella.minedu.gov.gr/)  έως 08-07-2019.

 

Συνημμένα Αρχεία: