Ανακοίνωση για Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης