ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ/ΝΕΑ)

                            ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ        (ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ)

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ/ΝΕΑ)

 

Αγαπητές/οί φοιτήτριες/φοιτητές,

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και σχετικά με τη συνέχιση της Πρακτικής Άσκησης, η οποία ανεστάλη από 11-03-2020, με Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, λόγω Πανδημίας, θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε τα ακόλουθα:

Διεξαγωγή Πρακτικής Άσκησης (Συνεχιζόμενη)

 Οι φοιτητές του Τμήματος Φαρμακευτικής, που είχαν ξεκινήσει Πρακτική Άσκηση και έχουν υπογράψει συμβάσεις για τα ακόλουθα τρίμηνα:

  • 01-01-2020 και η σύμβασή τους θα έληγε στις 31-03-2020,
  • 01-02-2020 και η σύμβασή τους θα έληγε στις 30-04-2020
  • 01-03-2020 και η σύμβασή τους θα έληγε στις 31-05-2020

δύναται να συνεχίσουν την πρακτική άσκηση, στον ίδιο φορέα υποδοχής και για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα που τους απομένει, μέχρι τη συμπλήρωση του εκ του νόμου τριμήνου.

Στην περίπτωση αυτή, παρακαλούνται, άμεσα, οι ενδιαφερόμενοι να κατεβάσουν το συνημμένο έντυπο (παράρτημα σύμβασης), το οποίο καλούνται να συμπληρώσουν, υπογράψουν οι ίδιοι - ο φορέας υποδοχής και εν συνεχεία να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: info@pharm.auth.gr. (Υποβολή δικαιολογητικών έως και 27-05-2020).  

Προσοχή:

  1. Οι φοιτητές που για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπορούν να συνεχίσουν στον ίδιο φορέα υποδοχής για να ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση, δεν θα τυπώσουν το παραπάνω έντυπο, αλλά θα επαναλάβουν τη διαδικασία σύναψης νέας σύμβασης (μόνο για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα) και θα αποστείλουν στη Γραμματεία, εκ νέου τα απαιτούμενα έγγραφα, ώστε να υπογραφούν νέες συμβάσεις. Επίσης, καλούνται να ενημερώσουν σχετικά, με e-mail και τη Δ/νση Υγείας. (Υποβολή δικαιολογητικών έως και 27-05-2020) 
  2. Αποκλειστικά και μόνο οι φοιτητές που αναμένεται να λάβουν πτυχίο εντός του τρέχοντος ακαδ. έτους και δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν το (3ο) τρίμηνο πρακτικής άσκησης, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2020 έως 31-03-2020, καλούνται να ξεκινήσουν άμεσα το τελευταίο τους τρίμηνο από 01-06-2020 έως 31-08-2020. (Υποβολή δικαιολογητικών έως και 27-05-2020) 

Για το υπολειπόμενο διάστημα που τους απομένει για τη συμπλήρωση του τριμήνου, θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση, ύστερα από σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 28-05-2020.

Διεξαγωγή Πρακτικής Άσκησης (Νέα)

  1. Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να ξεκινήσουν Πρακτική Άσκηση από 01-06-2020, άμεσα και το αργότερο έως και την Τετάρτη 27-05-2020, να αποστείλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική δ/νση της Γραμματείας: info@pharm.auth.gr και σχετικό e-mail πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης στη Δ/νση Υγείας.  (Υποβολή δικαιολογητικών έως και 27-05-2020) 

 

  1. Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να ξεκινήσουν Πρακτική Άσκηση από 01-07-2020, άμεσα και το αργότερο έως και την Παρασκευή 14-06-2020, να αποστείλουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική δ/νση της Γραμματείας: info@pharm.auth.gr και σχετικό e-mail πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης στη Δ/νση Υγείας. (Υποβολή δικαιολογητικών έως και 14-06-2020) 

 

 

Από τη Γραμματεία

Συνημμένα Αρχεία: