Εξετάσεις στην ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στην εξέταση να στείλουν
email επιβεβαίωσης με τα στοιχεία τους (Ονοματεπώνυμο/ΑΕΜ) στον Επ. Καθ. Γεώργιο Παμπαλάκη
gpampalakis@pharm.auth.gr μέχρι την 15/6/2020.