ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ μαθήματος «ΓΕΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ»

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές έχουν δηλώσει το μάθημα της «Γενικής Φαρμακευτικής Τεχνολογίας» παλαιού 4ου εξαμήνου και σκοπεύον να συμμετέχουν στις εξ αποστάσεως εξετάσεις την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020, όπως το δηλώσουν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (από τον ακαδημαϊκό τους λογαριασμό) στoυς διδάσκοντες Ιωάννη Νικολακάκη (yannikos@pharm.auth.gr) ή Κυριάκο Καχριμάνη (kgk@pharm.auth.gr) ή στον μεταπτυχιακό φοιτητή Ιωάννη Παρθενιάδη (ioanpart@pharm.auth.gr).

Στο μήνυμα θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται ονοματεπώνυμο και ΑΕΜ.

Παρακαλείσθε όπως δηλώσετε την πρόθεση σας για συμμετοχή στις εξετάσεις το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2020!

Σημειώσεις του μαθήματος υπάρχουν στο e-learning του μαθήματος Ειδική Φαρμακευτική Τεχνολογία Ι.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν μέσω ειδικής πλατφόρμας προφορικά. Περισσότερες λεπτομέρειες θα γίνουν γνωστές με νέα ανακοίνωση.