Εγκύκλιος για το Στεγαστικό Επίδομα έτος 2019-20 - Προϋποθέσεις - Προθεσμίες