ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΠΣ "ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ"

Η Συνέλευση του Τμ. Φαρμακευτικής, στη συνεδρίασή της αριθ. 1070/25-5-2020, αποφάσισε την προκήρυξη του ΜΠΣ "Βιομηχανική Φαρμακευτική" ως εξής: