ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΗΣ κ. Σ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ