Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Τετάρτη 01/07/2020 και ώρα 11:00 π.μ. η μεταπτυχιακή φοιτήτρια κα Ιωάννα-Χρυσούλα Στρατηγού, του ΠΜΣ «Βιομηχανική Φαρμακευτική» θα παρουσιάσει τη διπλωματική της διατριβή, μέσω τηλεδιάσκεψης Zoom meeting (https://authgr.zoom.us/j/94811874825?pwd=T2tyeXdvRXByTWtCSUh1TSt2UWZoZz09), που εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Φαρμακευτικής Ανάλυσης του Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, με θέμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΟΓΕΝΟΥΣ ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΥΓΡΟΥ-ΥΓΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΔΟΞΟΡΟΥΒΙΚΙΝΗΣ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΥΡΩΝ ΜΕ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΥΓΡΟΥ ΥΠΕΡΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΦΘΟΡΙΣΜΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ»

 

 

Ο επιβλέπων καθηγητής

Κωνσταντίνος Ζαχαρής