ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2019-20: Παράταση και διευκρινίσεις σχετικά με τα πρόσθετα-έντυπα δικαιολογητικά και τον τρόπο υποβολής τους

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ 2019-20: Παράταση και διευκρινίσεις σχετικά με τα πρόσθετα-έντυπα δικαιολογητικά και τον τρόπο υποβολής τους

Αγαπητοί φοτητές και γονείς,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ αναρτήθηκε Δελτίο Τύπου σχετικά με παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση του Στεγαστικού επιδόματος μέχρι 29.7.2020.

https://www.minedu.gov.gr/rss/45657-06-07-20-parateinetai-i-prothesmia-y...

Διευκρινίσεις σχετικά με τα πρόσθετα-έντυπα δικαιολογητικά και τον τρόπο υποβολής τους

α. Για τη πληρότητα του φακέλου της αίτησης που καταθέσατε ήδη ηλεκτρονικά και που αφορά στο στεγαστικό επίδομα του 2019-20, την έγκαιρη καταβολή του, καθώς και για τη διευκόλυνσή σας στον τρόπο υποβολής στη Γραμματεία, πρόσθετων δικαιολογητικών που ζητιούνται από την ηλεκτρονική εφαρμογή https://stegastiko.minedou.gov.gr, σε περίπτωση που τα αναφερόμενα στην αίτηση δικαιολογητικά δεν μπορούν να διασταυρωθούν αυτόματα μέσω της ΑΑΔΕ, παρακαλούμε ενημερωθείτε από  το επισυναπτόμενο έγγραφο του Τμήματος Σπουδών.

β. Τα πρόσθετα δικαιολογητικά που θα σας ζητηθούν  θα πρέπει να συνοδεύονται  από τα υποδείγματα των αιτήσεων 1 ή 2 καθώς και τις προσαρμοσμένες υπεύθυνες δηλώσεις που επισυνάπτονται κατά περίπτωση.

    ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΗ

1- (ΓΟΝΕΑΣ) ΑΙΤΗΣΗ  (Σε περίπτωση που υπάρχουν πρόσθετα δικαιολογητικά συμπληρώνεται από τον δικαιούχο, είτε είναι γονέας είτε φοιτητής, η αίτηση στην οποία αναγράφονται όλα τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται)

2- (ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ, ΦΟΙΤΗΤΗΣ)                                  - » -

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1  (Συμπληρώνεται για το κάθε πρόσθετο δικαιολογητικό 

                                               και η υπογραφή θα πρέπει να επικυρωθεί από ΚΕΠ,

                                               ως προς το γνήσιο της υπογραφής)

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2   (Συμπληρώνεται από αυτόν που το Μισθωτήριο 

                                                Συμβόλαιο είναι στο όνομά του και συναινεί να

                                               το πάρει άλλο άτομο της οικογένειας)

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 3   (Συμπληρώνεται από τους Κύπριους ή αλλοδαπούς 

                                                φοιτητές/τριες, εφόσον ισχύει)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 4    (Συμπληρώνεται από τους Κύπριους ή αλλοδαπούς 

                                                φοιτητές/τριες, εφόσον ισχύει)

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 5  (Συμπληρώνεται από διαζευγμένους που αποποιούνται 

                                              του στεγαστικού επιδόματος για να το λάβει

                                              ο άλλος γονιός ή το παιδί τους) 

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Σε περίπτωση διαζυγίου γονέων, εκτός από το Διαζευκτήριο, θα πρέπει απαραίτητα να προσκομιστεί στη Γραμματεία του Τμήματός μας και η υπεύθυνη δήλωση 5  (βλέπε παραπάνω) από τον έτερο γονέα, ο οποίος αποποιείται του στεγαστικού επιδόματος και συναινεί να το πάρει ο άλλος. Η δήλωση αυτή, επίσης χρειάζεται επικύρωση της από το ΚΕΠ, ως προς το γνήσιο της υπογραφής.

ΠΡΟΣΟΧΗΌλες οι Υπεύθυνες Δηλώσεις του Ν.1599/ 1986  θα πρέπει να είναι  

                        επικυρωμένες από ΚΕΠ ως προς το γνήσιο της υπογραφής.