Ορισμός ημερομηνίας και τόπος εξετάσεων υποψηφίων Βοηθών Φαρμακείου_Σεπτεμβρίου 2020