Ορισμός εκλεκτορικού σώματος μονιμοποίησης επίκουρου_ΑΡΡ19368