ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ) ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ ή ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ)

Αγαπητές/οί φοιτήτριες/φοιτητές,

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας(ΦΕΚ 1872/8-5-21 τ.Β’ κι 1866/7-5-21 τ.Β’) και σχετικά με τη συνέχιση της Πρακτικής Άσκησης, η οποία ανεστάλη από 7-11-2020, με Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, λόγω Πανδημίας, θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε τα ακόλουθα:

Διεξαγωγή Πρακτικής Άσκησης (Συνέχιση)

 Οι φοιτητές του Τμήματος Φαρμακευτικής, που είχαν ξεκινήσει Πρακτική Άσκηση και έχουν υπογράψει συμβάσεις για τα ακόλουθα τρίμηνα:

  • 01-9-2020 και η σύμβασή τους θα έληγε στις 31-11-2020,
  • 01-10-2020 και η σύμβασή τους θα έληγε στις 31-12-2020
  • 01-11-2020 και η σύμβασή τους θα έληγε στις 31-1-2021

δύναται να συνεχίσουν την πρακτική άσκηση, στον ίδιο φορέα υποδοχής και για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα που τους απομένει, μέχρι τη συμπλήρωση του εκ του νόμου τριμήνου.

Στην περίπτωση αυτή, παρακαλούνται, άμεσα, οι ενδιαφερόμενοι να κατεβάσουν το συνημμένο έντυπο (παράρτημα σύμβασης), το οποίο καλούνται να συμπληρώσουν, υπογράψουν οι ίδιοι - ο φορέας υποδοχής και εν συνεχεία να αποστείλουν έως και την 17-5-2021, στην ηλεκτρονική στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας (info@pharm.auth.gr)

Προσοχή:

  • Αποκλειστικά και μόνο για όσες/όσους φοιτήτριες/φοιτητές, πραγματοποιούσαν πρακτική άσκηση πριν τις 07.11.2020 και η διεξαγωγή αυτής ανεστάλη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου και εφόσον ο υπολειπόμενος χρόνος ολοκλήρωσής της είναι μικρότερος ή ίσος του 25% της συνολικής χρονικής διάρκειας που προβλέπεται στο ισχύον πρόγραμμα σπουδών, καλούνται να αιτηθούν μέσω e-mail (info@pharm.auth.gr), από τη Γραμματεία του Τμήματος τη χορήγηση βεβαίωσης αναγνώρισης του υπολειπόμενου χρονικού διαστήματος της πρακτικής τους άσκησης.
  • Θα ακολουθήσει άμεσα ανακοίνωση και για τους φοιτητές που επιθυμούν να ξεκινήσουν νέο τρίμηνο πρακτικής άσκησης από 1-6-2021.

 

 

Από τη Γραμματεία του Τμ. Φαρμακευτικής