ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΕΙ & ΑΤΕΙ,ΕΤΟΥΣ 2020-21 (Οδηγίες)

 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ                                                Θεσσαλονίκη 12-5-2021

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

                 Από τη Γραμματεία του Τμήματος Φαρμακευτικής ανακοινώνεται ότι οι κατατακτήριες εξετάσεις  των πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι., θα γίνουν στο Αμφιθέατρο «ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ» στον 1ο όροφο του κτιρίου της Κτηνιατρικής Σχολής , τις παρακάτω ημερομηνίες ως εξής:

 

  1. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ: ΔΕΥΤΕΡΑ 24/5/2021   12.00’-14.00’   (Προσέλευση 11.00’)

  

  1. ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ: ΤΡΙΤΗ 25/5/2021  11.30’-13.30’ (Προσέλευση 11.00’)

 

  1. ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ: ΤΕΤΑΡΤΗ 26/5/2021  11.30’-13.30’ (Προσέλευση 11.00΄)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η είσοδος στο εξεταστικό κέντρο θα επιτρέπεται με την απλή επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα (Βλέπε συνημένο ΦΕΚ).

Τρόπος διεξαγωγής των εξετάσεων σύμφωνα με την Υ.Α. Φ1/192329/Β3/16-12-2013 (αριθμ. 31854/2013 τ.Β’ ΦΕΚ)

 

«…α) Στην αίθουσα όπου θα διενεργηθούν οι κατατακτήριες εξετάσεις λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για την αδιάβλητη διεξαγωγή τους. Στην είσοδο της αίθουσας εξετάσεων αναρτάται ονομαστικός κατάλογος των υποψηφίων.

β) Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου προσκομίζεται δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.

γ) Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Κατά τις υπόλοιπες ημέρες υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.

δ) Χρωματιστά μελάνια, εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.

ε) Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με τη συνοδεία επιτηρητή.

στ) Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια σημειώματα ή άλλα αντικείμενα εκτός απ’ αυτά που επιτρέπονται σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων. Σ’ αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο. Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο απ’ αυτά που επιτρέπονται ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί κάθε είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην τέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις, το δοκίμιό του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής. Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιοδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.

ζ) Στο γραπτό δοκίμιο, οι ενδείξεις με τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου ελέγχονται από τους επιτηρητές και καλύπτονται από τον ίδιο τον υποψήφιο με την ευθύνη των επιτηρητών κατά τρόπο απόλυτο και αδιαφανώς, την ώρα που παραδίδεται κάθε γραπτό δοκίμιο…».

Επίσης σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι, σύμφωνα με την απόφαση του Τμήματος (Γ.Σ. αριθ. 454/17-1-14),μπορούν να φέρουν μαζί τους μόνο απλές αριθμομηχανές στις εξετάσεις της Γενικής Φυσικής και της Γενικής Χημείας.

 

 

Από τη Γραμματεία του Τμ. Φαρμακευτικής