ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΜΕΑ ΦΑΡΜ. ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΜ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΘ