Πρακτική Άσκηση ΔΑΣΤΑ 2020-2021_27.05.2021

Για το ακαδημαϊκο έτος 2020-2021 και λόγω COVID-19 θα πραγματοποιηθεί ένα τρίμηνο πρακτικής άσκησης μέσω ΔΑΣΤΑ για τους φοιτητές Φαρμακευτικής απο 15 Ιουλίου εως 14 Οκτωβρίου. Περισσοτερες πληροφοριες δίνονται στα επικαιροποιημένα αρχεια ή στο email: papagd@pharm.auth.gr.